B 126

Kahn XLIX 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

Komentář
Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 

3

Chladné se zahřívá,

horké se ochlazuje,

vlhké se vysušuje,

seschlé se zvlhčuje.

 


 
Tzetzés, Scholia ad exeg. in Iliad., p. 126 Herman (1-4)
Heracliti Epistulae 5 (2-3)
(Viz C 1 = Hippokratés, De victu I, 21).


 
   Bröcker tento zlomek považuje za Hérakleitův citát z Anaximandra.