B 67a

Kahn
Appendix I

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Latinský text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

 

3

 

5

 

7

[Tak životní teplo vycházející od slunce dodává všemu, co žije, život.

K této myšlence podává nejlepší přirovnání „odpočívající" Hérakleitos,

totiž podobenství o pavoukovi jakožto duši a pavučině jakožto tělu:

Jako pavouk stojící uprostřed pavučiny cítí, když moucha náhle

poruší některé její vlákno a hned tam rychle běží, jako by ho přetnutí

vlákna bolelo, tak duše člověka rychle běží tam, kde je nějaká část těla

poškozena, jako kdyby nesnesla poškození těla,

se kterým je pevně a úměrně spojena.]

  Hisdosus Scholasticus, ad Chalcidium, in Platon. Tim. 34 B, cod. Paris. l. 8624 s. XII F.2


Překlad podle rukopisného čtení (5./6. řádek):

       [... a hned tam rychle běží, jakoby trpěl ‹ starostí› o dokonalost vlákna,...]


       Tento nedlouhý příklad je od Stratóna, Ainesidéma a Hérakleita,
       neboť i oni sami si všímají jednoty duše, která je rozptýlena v celém těle
       a všude je sama sebou jako vanutí zvuku dutinou píšťaly,
       a tak rozličnými způsoby vyzařuje skrze smysly,
       nejsouc ani tak oddělená, jako spíše rozdělená.

Tertullianus, De anima 14
(Viz též Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII, 349 - 350; VII, 127; VII, 130)