Hérakleitos
B 36

 Kahn CII

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


 

1

 

3

Pro duše je smrt stát se vodou,

pro vodu je smrt stát se zemí;

ze země pak vzniká voda

a z vody duše.

 


 
Kléméns Alex., Stromata VI, 17, 2 (1-4)
Filón Alex., De aeternitate mundi 111 (1-2)
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium V, 16, 4 (1)
Quintilianus, De musica II, 17 (1)
Iúlianos, Orationes V, 165 CD (1)


 
Verze překladu:

1     Smrt duší je voda,
       smrt vody je země,
3     ze země však vzniká voda
       z vody pak duše.