B 69

 Kahn
Appendix I

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

 

3


 
 

5

 

7

[Rozlišuji tudíž dva druhy obětních obřadů:

ty první, které přísluší zcela očištěným lidem,

se provádějí velmi zřídkakdy]
 

před jedním,
 

[jak říká Hérakleitos,

nebo před několika málo muži;

druhé jsou látkové a tělesné

a jsou ustaveny prostřednictvím proměny.]

 


 
Iamblichos, De mysteriis V, 15, 12