B 127

 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 

3

[Hérakleitos řekl Egypťanům:

Jsou-li to bohové, proč kvůli nim naříkáte?

Naříkáte-li kvůli nim, pak je už nepokládejte za bohy.]

 


 
Aristokritos, Thesophia 69
Epifanios ze Salamíny, Ancoratus 104, 1


Oběžný motiv připisovaný různým mudrcům v různých situacích, viz např. Kléméns Alex., Protrepticus 24, 3 bez uvedení jména mudrce:
Tak jeden z nich doporučuje Egypťanům:
„Ctíte-li bohy, pak je neoplakávejte a nebijte se v prsa. Truchlíte-li však za ně, pak se už nedomnívejte, že jde o bohy."

(Podobně Xenofanés A 13 = Aristotelés, Rhetorica 1400b5:
Elejským, tážícím se, mají-li obětovat Leukothei a zpívati nad ní pohřební písně či nemají, radil, aby nezpívali, pokládají-li ji za bohyni, a aby neobětovali, pokládají-li ji za člověka - př. K. Svobody.

Viz podobně o Xenofanovi Plútarchos, De Iside et Osiride 379 B; De superstitione 171 E; Amatorius 363 C.)