B 122

Kahn Appendix I 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

[Hérakleitos pomocí slova „přibližování" označoval význam „hádat se".]

 


 
Na základě těchto lexikografických referencí:
 

       [Amfisbatein, u některých amfisbétein, iónsky pak i anchibatein.
       A Hérakleitos: anchibasié.]
       [[Amfisbétein (hádat se): neladit spolu, nýbrž jít zvlášť a různými cestami.]]

Suidas, Lexicon, heslo Amfisbatein


       [Anchibatein je iónský výraz pro amfisbétein (být v rozepři, hádat se, svářit se):
       viz např. Hérakleitova anchisbasié (rozštěp, přiblížení).]

Suidás, Lexicon, heslo Anchibatein
 

       [[Anchibatés: kráčející poblíž. ]]

Hésychios, Lexicon, heslo Anchibatés