B 125a

 Kahn Appendix I

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

Ať vás neopustí bohatství, Efesané,

aby dosvědčovalo, že jste ničemníci.

 


 
Heracliti Epistulae 8, 3
Tzetzés, Commentarius in Aristophanis Plutonem 90 a
(Viz Platón, Kratylos 401 C)Verze překladu:

       Ať vás neopustí Plútos, Efesané,
       aby dosvědčoval, že jste ničemníci.