C 3.1-2

 Scholia ZK 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

         [Skythínos ... mluví o lyře, kterou]

1.1    uvádí v soulad

         Apollón podobný Zénovi, když veškeru (lyru, rozuměj: jakožto svět), začátek i konec

1.3    pospolu drží, za trsátko má však jasné světlo Slunce.

 

2.1.   Poslední i první ze všeho, v sobě samém všechno držící:

         Vždy jeden a ne jeden, neboť znovu jest, kdo jde sám mimo

2.3    sobě protikladnou cestu z toho, který jest

         uvnitř sebe ... avšak nám je zítra

2.5    třetím včera, včerejšek je zase zítřek.


 
Pokus o doslovnější převod obu fragmentů podle Westova čtení (Ed.: M.L. West, Iambi et elegi Graeci, vol. 2. Oxford, Clarendon Press, 1972.)

(Žádnou položku C 3. 3. dál edice Diels-Kranz neuvádí ! - až pak C 3. 4)