C 3.4

 Scholia ZK

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

3       Die, vůdce přirozenosti, jenž řídíš zákonem všechno, buď zdráv!

         Vždyť všem smrtelníkům je dovoleno Tě oslovovat;

5       jsou přece Tvůj rod a obdrželi nápodobu hlasu,

        jediní ze smrtelných, co žijí a pohybují se na zemi.

7       Proto Tě mám slavit a vždy zpívat o tvé moci.

        Tebe je celý ten svět, jenž se okolo země točí,

9       poslušen, kudy jej vedeš, a rád se Ti ovládat dává.
 


 
Kleanthés z Assu, Hymn., fr. 537, 3-9 von Arnim (u Stobaia I, 12, p. 25 W.):