Hermés


jako potomek Filištínů,
který už nedobývá
zámořská území,
nýbrž drobné od turistů.

 

Hermés

jako potomek arkadských horalů,
který s ochotou a znalostí
provází ztracené poutníky. 

 

 

 

 Zpátky