"Horský bůh":

Nepříliš cudné předřecké rhyton
(nádoba na rituální pití -
asi pro identifikaci s božstvem)
z Archanes na střední Krétě,
z doby bronzové.

 

 

                           blue1_3.gif      blue1_1.gif     Konec