Cesta po Řecku

Ocitáš se v moci
virtuální cestovní
kanceláře

Hermés.as

(Katedrála
na pirátrském
ostrově)

 
Dříve než tě jednou Hermés doprovodí svojí a tvojí cestou,
tak tě jeho technika může provést zbytky pozemských cest lidí i bohů.
    Čeho si žádáš?

 

Chci postupné ukazování obrázků

 

- promítání

Chci vidět nabídku

 

- nabídka obrázků

Chci něco jiného

 

- máš smůlu, hledej to jinde

Nechci nic

 

- jsi buď šťastný člověk a světec nebo znuděný vůl

Chci vědět, jak se tady ty obrázky vzaly
a co s nimi bude

 

- info

Chci si vybírat podle témat

 

- ROZCESTNÍK

    
Nabídka obrázků:

 

Athény, Parthenon

 

Delfy, mordování potvor

 

Théby, blázniví kabeiři

Athény, Erechtheion

 

Delfy, Vozataj

 

Pohár Kabeirům, vážně

Athény, Polydeukos

 

Delfy. Apollón jako ženská

 

Théby, dívka s hady

Athény, Hermés

 

Delfy, filosof

 

Čest práci v Thébách

Athény, vázička-chlapec

 

Délos, Apollónův chrám

 

Thébská Sfinga z Tanagry

Athény, Platón

 

Délos, lvice

 

Tanagra, Kentauřice

Athény, Aristotelés

 

Artemidin chrám a zbytky kolosa

 

Tanagra, oplakávání

Athény, Proklos

 

Freudovský stánek před chrámem

 

Tanagra, chov africké antilopy

Christianizace antiky

 

Délos, Dionýsův chrám

 

Tanagra, býčí hry

Artemis s hady

 

Délos s s chrámy a horou Kynthos

 

Zlatý pohár z Vafia

Artemis s pávy

 

Délos, pohled z vrcholu Kynthu

 

Dýka z Mykén

Eleúsis, Plúteion

 

Dům na Délu

 

Slonovinová řezba z Mykén

Eleúsis, hala zasvěcení

 

Jiný dům na Délu

 

Mykéňáci jdou do trójské války

Eleúsinské bohyně

 

Délos, zbytky kostela

 

Bohyňka z Mykén

Podsvětní božští manželé

 

Délos, "jeskyně" v úbočí Kynthu

 

Další bohyňka z Mykén

Eleúsis, Gorgóny

 

Délos, dívka nalezená na Kynthu

 

Lodě z Théry

Delfy, posvátný okrsek

 

Délos, kozlové u stromu života

 

Kréta, Archanes, velké šutry

Delfy, stadion

 

Kúros z Mélu

 

Kréta, Archanes, další

Delfy, Apollónův chrám

 

Naxos, gotická vrata Chóry

 

Kréta, Archanes, hrobka

Delfy, pupek země

 

Naxos, Artemidina bystřina

 

Kréta, Archanes, v hrobce

Delfy, Apollón

 

Artemis z Naxu

 

Kréta, Hérakleion, daidalská socha

Delfy, Apollńova tvář

 

Nikandra z Naxu

 

Hérakleion, bohyně z Faistu

Věštící Apollón

 

Betlém z Naxu

 

A takhle dopadla Afrodité

Věštění zblízka

 

Théby, Dionýsos a mainády

 

Hérakleion, božské maškarní

Malý bronzový kúros

 

Théby, rozjívený mladík na huse

 

Kréta, Archanes, horský bůh 

 

                                          blue2_1.gif
Duše opouštějí utajený ostrov
a virtuální cestovku Hermes.as
Jak se tady ty obrázky vzaly a co s nimi třeba dál bude

Obrázky jsou na Hermovy poměry docela poctivě půjčené od jisté instituce (no řeknu to naplno, od Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK, teda vlastně spíš od Zdeňka Kratochvíla, který většinu z nich nafotil a naskenoval pro používání ve škole -
www.ff.cuni.cz/ustavy/ufil - E-mail: zde@fysis.cz, zkpost@post.cz ).

Tady máme jenom ukázku, protože jsme omezení né jenom krátkostí času, ale i velikostí jeskyně a pomalostí vedení z Hermových rodných hor. To nás nutí obrázky zmenšovat i jinak zúsporňovat, a to jejich pohlednosti vůbec neprospívá. Časem jich sem chceme dát tak několik málo set, třeba i odjinud než z Řecka. Několik víc set a spíš s intelektuálskýma popiskama jich podle našich nepotvrzených zpráv (z obvykle dobře informovaných kruhů) chystá
www.filosofie.cz. My jsme ale rychlejší! A nejrychlejší jsou teď nově na fysis.cz.

Na originálních CD to jsou většinou soubory tak každý po desítkách Mega a často s odporně vědeckejma údajema (prý pro jakousi databázi). V cílovým stavu pro of line promítání z cédéčka mají tak po sto kilech, ale my jsme museli jít ještě desetkrát níž.. Zatím jich je zpracováno něco přes 500, ale na diácích a na foktách jich jsou ještě doslova tisíce. A to prý tam jistý dobrý muž má skoro taky tolik diáků indických. Zatím jde u nich i u nás o soukromý nekomerční projekt. Oni žádají přes své zavilé úřady (zatím prý marně) o nějakou podporu na techniku a další zpracovávání. Pokud neuspějí ani letos, tak se my pokusíme o část nekomerční tady a díky dovednostem Hermovým snad i o nějakou komercionalizaci některých obrázků (exteriéry), abychom z toho ten projekt podpořili.

Kromě toho má na těchto stránkách postupně vznikat jakýsi DUCHOVNÍ PRUVODCE PO ŘECKU A OSTATNÍM STŘEDOMOŘÍ, s obrázky a s vylíčením mnoha dávných i nedávných příběhů i genia loci jednotlivých míst.

Kontakt na správce těchto stránek:
hermes@fysis.cz