Zlatý pohár
z Vafia,
krocení býků,
pozdnější doba
bronzová

 

 

 blue1_3.gif      blue1_1.gif      blue1_4.gif