Patrně na tradičně svatém chthonickém místě blízko Asklépiova chrámu postavil Polykleitos Mladší v letech -365/-335 kruhovou stavbu - tholos - obklopenou dvěma prstenci sloupů, vnitřní kruh v korintském a vnější v dórském stylu. Epidauros. Stav roku 2009. "Pýthie odpověděla (Arkaďanům): 'Ty jsi, Asklépie, všem smrtelným k radosti vzešel, zrozen Flégeovou dcerou , jež se mnou (s Apollónem) se spojila v lásce, spanilou Korónis, tam v útesech epidaurských'" - Pausaniás II, 26. Asklépios se narodil právě tady v Epidauru.
091096.jpg
Jméno: 091096