Patrně na tradičně svatém chthonickém místě blízko Asklépiova chrámu postavil Polykleitos Mladší kolem poloviny -4. st. kruhovou stavbu - tholos - obklopenou dvěma prstenci sloupů, vnitřní kruh v korintském a vnější v dórském stylu. Epidauros. Stav roku 2000.
epid22.jpg
Jméno: epid22