Akropole v Mykénách je ve svém dnešním stavu méně majestátná než athénská. Není divu, ty zbytky jsou o tisíc let starší než ta dodnes viditelná vrstva v Athénách. Je to odkopáno na vrstvu pozdního bronzu. Tady někde věštila Kassandra.
Myke10.jpg
Jméno: Myke10 Autor: zk