Široký džbán (hydria) z hrobky u Kalkani, LH III C, -1150/-1100. Archeologické muzeum v Mykénách.
091000.jpg
Jméno: 091000