Délos !!
00Del/folder.png Délos, výběr pro rychlou prohlídku ostrova
Nejzajímavější věci posvátného ostrova.
01Mus/folder.png Délos - Archeologické muzeum !
Archeologické muzeum na Délu. Spravuje je francouzská archeologická škola. Museum na Délu patří mezi lahůdky antických sbírek, zvlášťě pokud jde o archaické sochy i malby z pozdější antiky. Je to větší lokální muzeum, pouze s místními nálezy, ale vzhledem k povaze místa to jsou věci hodně zajímavé a často i pohledné. Posílali sem to nejlepší z celého Řecka, v archaické době nejčastěji z Naxu a z Paru, pak hlavně z Athén.
10pri/folder.png Délos - 1 - příchod
Délos, posvátný ostrov, místo narození Apollóna a Artemidy. Příjezd, okolí přístavu, Filipova stoa a panorama od muzea.
(Hlavní posvátný okrsek s chrámy Apollóna a Artemidy je ve složce 2.)
20okr/folder.png Délos - 2 - Posvátný okrsek
Posvátný okrsek na Délu:
Propyláje, Naxijský dům, chrámy Apollóna, Artemidy a Létó.
Místo narození "krásných dětí" (Apollóna a Artemidy) a hrob pannen hypoerborejských.
70pos/folder.png Délos - 7 - Poseidóniasté a další věci kolem jezera
Délos: Čtvrť Poseidoniastů z Beirůtu a dál, tedy okolí (bývalého) posvátného jezera.
30Dio/folder.png Délos - 3 - Minoa a Dionýsos
Fontána Minoa a Dionýsova svatyně na Délu.
90ost/folder.png Délos, cesta ke svaté hoře a chrámy podél ní
Hermův dům, Ísidin Chrám, Serapeia, Héřin chrám
40Kin/folder.png Délos - 4 - Kinthos
Svatá hora Kinthos (Kynthos) na Délu s chrámy na vhrcholu. I při výšce pouhých 117 m je to hora majestátná.
50spileo/folder.png Délos - 5 - Posvátná jeskyně
Hyakinthova (Héraklova) jeskyně na Délu, ve svahu hory Kinthos (Kynthos).
Protože v granodioritu jeskyně nevznikne a posvátný ostrov nemůže být bez jeskyně božího narození, museli ji postavit.
60div/folder.png Délos - 6 - Divadlo a divadelní čtvrť
Divadlo na Délu a přilehlá městská čtvrť, odkud pochází řada nálezů, ložených v místním muzeu. Jdeme seshora (od úpatí Kynthu) dolů směrem k přístavu.
98DelEx/folder.png Délos - nálezy z Délu vystavované mimo Délos
99RheEx/folder.png Rheneia - Nálezy z Rheneie, vystavované mimo Délos
Volné pro nekomerční použití