Kyklady (Kyklades, Cyclades), topograficky řazené !!!
02Andr/folder.png Andros !
Nejsevernější kykladský ostrov. Je zelený a movitý, jezdí sem athéňáci, ti noblesní tady mají vily. Spousta pramenů. Slavné námořnictvo. Jinak ostrov Dionýsa a Artemidy, ale i Apollóna. Má 5 muzeí, z toho 2 archeologická. Za poslední 3 tisíciletí se v roli centra ostrova vystřídala: Zagora, Paleopolis, Chóra. Přístav je v Gauriu, kde je i výtečný camping. Ostrov je z břidlice.
03Ten/folder.png Ténos (Tinos) !
Kykladský ostrov mezi Andrem a Mykonem, je z břidlice.
05Syr/folder.png Syros !
Syros v západních Kykladách byl v antice spíš Fénickým hnízdem, řeckých nálezů je tu málo. Pochází však odtud archaický řecký mythograf Ferekýdés (-6. století), údajně učitel Pýthagory.
(Fotky z let 2000 až 2006, jenom z Hermoupolis, hlavního města ostrova.)
10Mko/folder.png Mykonos !!
Mykonos je nutnou přestupní stanicí při pouti (theórii) na Délos, v antice i dneska. Je tady cítit stín posvátného ostrova Délu. Tady s odehrávaly světské radovánky po zbožné pouti. Teď je to samý bordel a výstřednost všeho druhu. Jinak by to byl ostrov tuze pěkný. Má taky 2 kempy, z toho Paranga je obyvatelný, navzdory komárům a "hudbě" ze sousedního "Paradisa".
11Del/folder.png Délos !!
Délos (Dilos), posvátný ostrov. Obrovská koncentrace chrámů na ploše 1 x 4 km a skvělé muzeum, vůbec nejlepší pro umění řecké archaické doby.
Cíl teorie!
20Par/folder.png Paros !!
Paros, soused a odvěký konkurent Naxu. Hlavní město Paroika má anticko-středověce-renesanční centrum, justiniánovskou basiliku, skvělé archeologické muzeum a kemp Koula 1km od přístavu. 3 km dál je Svatý mys s Archilocheiem. Ve vnitrozemí jsou antické mramorové lomy, na severním konci ostrova rybářské městečko Naoussa.
30Nax/folder.png Naxos !!
Naxos. Nejhezčí z obydlených ostrovů. Svatá místa, hory a moře. Památky hlavně z rané doby bronzové a z řecké archaické. Na Naxu je 18 muzeí a galerií, z toho 5 archeologických.
Ostrov Apollóna, Dionýsa, dávných bohyň, to vše pod Diovou horou (Zás).
Tady Théseus opustil Ariadnu (zapomněl na ni a odjel do Athén) a ta zde slavila svatbu s Dionýsem.
Vrcholné epochy ostrova: -3. tisíciletí (raný bronz), 7. a -6. století (archaická doba), středověk a renesance za Naxijského arcivévodství.
40MK/folder.png Malé Kyklady (Mikres Kyklades, Small Cyclades) !!
Malé Kyklady (Mikres Kyklades). Pozoruhodné souostrovíčko. Kyklady se fraktálně promítly jihovýchodně a východně od Naxu (mezi Naxos a Amorgos) v měřítku asi 1 : 5, což způsobilo četné extremity.
Se světem (s Naxem) je téměř denně spojuje malé repasované ferry Expres Skopelitis, jediné plavidlo Malokykladské Námořní Společnosti, a občas i nějaká normálnější loď.
50Amo/folder.png Amorgos !
Amorgos: Katapola, Minoa, Chóra, Aigialí a hory kolem. Je to uspořádané od jihu na sever.
Na ostrově tvaru okruky s plochou 126 km2 žije asi 1800 místních lidí, osli, mezcui a kozy - a v létě koupači a horochodci z Athén i Západu. Hosté ostrova často působí kupodivu příjemně, normální koupači a čumilové to sem mají dost z ruky. Hory ční od moře přes 800 metrů vysoko a na celém ostrově je jenom někooik míst, kde se dá ujít víc jak 1 km po rovině. Specialitou ostrova jsou udržované oslí cesty přes hory, s jakýmsi značením.
60Fol/folder.png Folegandros !
Folegandros je velmi větrný a jinak celkem klidný ostrov. Půvabán Chóra s turistikou spíše athénskou, malý dobrý kemp Livadi 1,5 km od přístavu Karavostasis. Fotky z r. 2007. (Bohužel nemám fotky z Jeskyně krásných mladíků, protože byly moc velké vlny.)
70Ios/folder.png Íos (Ios) !
Iós (Íos), údajně rodiště Homérovy matky a prý také místo Homérova hrobu. Nově odkryté starokykladské městečko Skarkos. Do konce 2. tisíciletí to býval klidný ostrov, nyní dějiště skandinávského pití do tuha. Fotky z let 2005 a 2013.
80The/folder.png Théra (Fira, Santorini) !
Théra (Fira, Santorini), spoečný ostrov po dávné katastrofě, jižní výspa Kyklad směrem ke Krétě. Kromě bláznivé turistiky kolem sopky má zajímavé archeologické areály a 2 skvělá archeologická muzea. Přímo ve městě je kemp, který byl nedávno rozšířen a poničen přidáním hlasitých povyražení.
90Anf/folder.png Anafi
Anafi (Anafé). Hornatý a nepříliš obydlený ostrov východně od Théry.
95MelEx/folder.png Méos (Milos) - Věci z Mélu, vystavované na pevnině
(Jelikož jsem tento hadí ostrov neviděl.)
96SifnEx/folder.png Sifnos - Věci ze Sifnu vystavované jinde
99KykEx2/folder.png Kyklady, věci z ostrovů vystavované na pevnině
Mimo velké sbírky v Muzeu Kykladského umění (Gloulandris Foundation) v Athénách, v Národním archeologickém muzeu v Athénách, v Louvru, které račte shlédnout v patřičných asdresářích.
Ve skutečnosti jich je mnohem víc.
Volné pro nekomerční použití