Base pro sochy s inskripcemi: Démétér, Koré, Ebouleus, Baubó; klasická doba. Démétrion v Gyroulas u Sangri, Naxos; místní muzeum. Doklady kultu mysterijních bohyň a bohyně plodnosti.
091593.jpg
Jméno: 091593 Autor: zk