U Diových nohou, samozřejmě, že ze strany prezentace firmy, je totiž zřídlo, obsluhované Dionýsem a Ariadnou, jsme přece na Naxu! Aby to bylo každému, kdo není analfabet, jasné, jsou postavy popsané, ba vedle Diova trůnu je nápis, který známe z antické inskripce u horské cesty: „Hranice okrsku Dia Pastýřského“.
085258x.jpg
Jméno: 085258x Autor: zk