Ganymedés podává z Dionýsova pramene pohár vzhůru Diovi na jeho naxijskou svatou horu. Z proudu Dionýsova pramene je napájena duha (Iris), která se klene nad fabrikou v Chalki, jejíž dým stoupá jako oběť k upatí hory, kde je jeskyně božího narození. Vše je obklopeno anděly nebo Eróty. Kouř ještě není pochopen jako prohřešek proti čistotě životního prostředí, ale stoupá jako kadidlo do oblasti andělů a k úpatí svaté hory!
091524.jpg
Jméno: 091524