Skupina erótů nebo andělů (dle vašeho vyznání) oslavuje tento božský děj a je připravena k sesílání jeho inspirace dolů, pod oblouk duhy (Iris), do lidského světa. Tomu vévodí fabrika, kterou si právě prohlížíme, hrdě ozdobená řeckou vlajkou. Její kouř ještě není pochopen jako prohřešek proti čistotě životního prostředí, ale stoupá jako kadidlo do oblasti andělů a k úpatí svaté hory! Dole je lidský svět, zásobený citrónovicí, uprostřed samozřejmě Naxijská Chóra.
085258y.jpg
Jméno: 085258y Autor: zk