Malé Kyklady (Mikres Kyklades, Small Cyclades) !!
05cesta/folder.png Cesta na lodi Expres Skopelitis přes Malé Kyklady
Je to jediné plavidlo Malokykladské Plavební Společnosti (Mikres Kyklades Nautiki Etairia - Small Cyclades Lines).
Statečné malé ferry se skvělou posádkou se pouští mezi útesy i ve vlnách, při kterých mívasjí i velké lodě problémy s jízdním řárem. Občas docela zmáčí cestující; po poslední jízdě jsme sušili i spacáky a stan, protože bágly se spolu s námi občas ocitaly v proudu slané vody.
(Zatím jenom skrumáž neupravených fotek z pěti plaveb.)
10Her/folder.png Malé Kyklady, Iraklia (Hérakleia, Iráklia) !
Iráklia na Malých Kykladách má 100 stálých obyvatel, posvátnou jeskyni v horách a jediný fungující kemp v tomto souostroví. Na plochu je to největší malokykladský ostrov. (Fotky z let 2008 a 2009.)
20Sch/folder.png Malé Kyklady, Schinussa (Schinousa)
Schinussa (Schinúsa, "Rákosím oplývající"), těžiště malokykladského zemědělství a koupací turistiky. V přístavu mají dokonce benzínku.
25SchiE/folder.png Malé Kyklady, Schinussa - Nálezy ze Schnussy, vystavované jinde
Na Schinusse samotné muzeum není, zato se může pochlubit benzinkou v přístavu, kterou jim na sousedním Iráklii zavidí.
30Kufonisia/folder.png Malé Kyklady, Kufonisia (Koufonisia) obě: Horní (Pano) Dolní (Kato) !
Novodobé centrum Malých Kyklad.
40Aiolia/folder.png Malé Kyklady - Výlet lodí Eolia (Aiolia) na Keros, ke Gladonisi a na Kato Koufonisi
Možnost obeplout posvátný Keros mně zlákala k účasti na tomto zvláštním podniku, který mi nabídnul majitel "Kentra" (obchůdku s kafeniem a prodejem lodních lístků) na Iráklii. Byl jsem ochotný podstoupit i plavbu se společností turistů, ale ukázalo se, že jde o podnik zcela ojedinělý. Z Iraklie jsme jeli s panem kapitánem jenom my dva, na Schinousse přistoupila rodina majitele lodi, pár jeho přátel a příjemná athénská rodina. Fotky z vylodění na Keru jsou ve složce "Keros".
50Ker/folder.png Malé Kyklady, Keros
Keros. Neobydlený posvátný ostrov. Možná identifikace: Bývalá Asteria, rodiště Apollóna a Artemidy.
Každopádně posvátný ostrov Kyklad rané doby bronzové. Odtu pochází mnoho kykladských idolů nejlepší kvality. Patrně je tady obětovali házení do skalní rozsedliny i jinak. Vylodili jsem se ovšem kousek východně od lokality Daktylion a ptrně jižně od skalní rozsedliny. (Viz také složka "Výlet lodí Aiolia", vedle.)
55KerEx/folder.png Malé Kyklady, Keros - Nálezy vystavované v Athénách, na Naxu a v Paříži
Keros neráčí být obydlen, až na "jednotlivého pasáka koz", zato plní muzea až po USA. Ve skutečnosti je těch věci mnohem víc, tady je jenom spolehlivě identifikovaná podmnožina z dostupných muzeí.
60Don/folder.png Donussa (Donousa)
Donusa leží severozápadně od Naxu, za Blaženými ostrovy (neobydlenými). Expres Skopelitis tudy občas jede. Někdy tu zastaví i velká loď na Astypaleu.
Volné pro nekomerční použití