Varna, Archeol. muzeum !
10nej/folder.png Varna, Archeol. muzeum - 1 - Nejstarší poklady
Chalkolit, tedy -5. tisíciletí: Hlavně terakotové bohyně a pohřební zlatý poklad.
Chalkolit byl zjevně zlatou dobou této země !
20Th/folder.png Varna, Archeol. muzeum - 2 - Thákové
Thrácká doba bronzová, od -15. století. (Pozdní thrácké věci jsou v dalším albu.)
Thrákové mají pověst skvělých metalurgů, bojovníků a pijáků. Prý nadevše milují svobodu. U Tróje válčili s místními proti Achájcům (proti Řekům), v pozdní antice odolávali Římu hrdinně až sebevražedně.
Toto indoevropské etnikum (jazyk však neznáme) obývalo od -17. nebo -15. st. východní Balkán a část západní Malé Asie; příbuzní Frygů. V řecké tradici od nich pocházejí Orfeus, eleúsinská mystéria a možná prý i Dionýsos.
30GR/folder.png Varna, Archeol. muzeum - 3 - Řekové a pozdní věci
Řecká antika od klasické doby, římská a thrácká pozdní antika, ještě pozdější věci.
Volné pro nekomerční použití