Bulharsko (Bulgaria)
05Sip/folder.png Šipka
Nález bronzové hlavy thráckého vůdce. Místo ""Šipka" je hluboko ve vnitrozemí, v severozápadním Bulharsku.
Seuthés III. byl významný vůdce Thráků, konkrétně král a hlavní kněz Odriského království.
Fotky věnoval Jan Bouzek, 2004.
10VarM/folder.png Varna, Archeol. muzeum !
Nejlepší muzeum bulharského pobřeží s poklady v každém smyslu slova. Oáza kulturnosti.
Museum je velké, tak se pokusíme o rozčlenění podle kultur a chronologický postup, nakolik to místní cedulky dovolují. Fotky z léta 2003.
20Nes/folder.png Nesebar
Antická Mesembria, řecká kolonie v Černomoří od archaické doby (-600?). K vidění ruiny křesťanské basiliky z 5. st., bulharské středověké kostely a malebné městečko zdevastované turistikou (rojí se sem z blízkých Zlatých Písků).
Fotky z r. 2003.
22NesM/folder.png Nesebar, Archeologické muzeum
Menší muzeum s řeckými věcmi od rané klasiky po římskou dobu.
Fotky z r. 2003.
30BurM/folder.png Burgas, Archeologické muzeum
Řecké i thrácké věci od bronzu do středověku. Hlavně attická raně klasická keramika a věci z hrobu thrácké kněžky Leseskepry. Fotky z r. 2003.
40Soz/folder.png Sozopol
Sozopol, dříve Apollónia Pontiké (Černomořská), iónská kolonie od pozdního -7. století, nejspíš od r. -610. Jižně od města je na pobřeží antická nekropole.
Fotky z léta 2003.
44SozM/folder.png Sozopol, Archeologické muzeum
Pěkné muzeum hlavně s řeckými věcmi z archaické až helénistické doby.
Fotky z r. 2003.
46Ivan/folder.png Ostrov Sv. Ivana
Ostrov sv. Ivana u Sozopolu.
Fotky z vylodění roku 2003.
50Rop/folder.png Ropotamo
Přírodní rezervace kolem řeckých kolonií.
53Balg/folder.png Balgari
Když se z Careva jede hlavní silnicí na Istanbul, tak se po 20 km ve vnitrozemí (za kopci, lesy a cikánskými táborem) najde ves Balgari (tedy "Bulhaři"), památná zvláštními obřady - "Nestinarstvo", uchovanými do současnosti.
Soudě podle jména to byl bulharský izolát v tureckém okolí, který uchoval thrácké obřady tím, že je zahrnul do své verze pravoslaví. Fotky z r. 2003.
55Acht/folder.png Achtopol
Achtopol, městečko na úplném jihovýchodě.
Volné pro nekomerční použití