Itálie (Italy)
pevnin/folder.png Z italské pevniny !!
Zatím jenom provizorně nalité fotky od Pavla Titze.
Sicilie/folder.png Sicílie (Sicilia), dříve Sikélia !!!
Ostrov s osídlením od paleolitu, pak sikulský, foinický, řecký, římský a nakonec italský, spíše ovšem siciliánský.
V antice bylo jižní částí Velkého Řecka a mělo pověst bohatých prostopášníků, moralistů, zásvětníků a racionalistů.
Hlavně fotky ze září 2012: Palermo, Agrigento, Syrakúsy, Etna, Taormína. Zajímavá muzea!
Volné pro nekomerční použití