Na někdejším ostrově Faros nechal Ptolemaios I. postavit obrovský maják, který byl po dvanáctileté práci dokončen roku 283 př. K. Neobvyklé rozměry této stavby přiměly nejednoho učence, aby počítal maják na Faru mezi sedm divů světa. Poslední popisy tohoto divu pocházejí z dvanáctého století. Maják prý měl čtyřhrannou základnu, osmistěnnou střední část a kulatý vrchol (tento tvar mají některé rané minarety, což vedlo historiky ke spekulacím, jestli náhodou maják na Faru nestál u zrodu islámské architektury).
0103.jpg
Jméno: 0103 Autor: Hynek Bartoš