Roku 1303 zachvátilo celé středomoří neobvykle ničivé zemětřesení, které si svou daň vybralo i na Faru. O století a půl později postavil Mamelucký sultán Qaitbey z ruin antického majáku pevnost, která tam stojí dodnes.
0113.jpg
Jméno: 0113 Autor: Hynek Bartoš