Prvním božím znamením na Alexandrově cestě do Sivy byla voda seslaná nebesy. Nečekaný vydatný déšť zbavil Alexandrovu výpravu strachu z nedostatku vody, uhasil vyprahlost písku a „vzduch učinil zdravější a čistší“ (Plútarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů, II. 27). Déšť ovšem zasypal znamení, kterými se řídili Alexandrovi průvodci, a tak výprava začala bloudit.
0301.jpg
Jméno: 0301 Autor: Hynek Bartoš