Pohled do sedla pod horou, v okolí pramene. "Na Lykaiu je svatyně Panova a kolem ní háj, hippodrom a před ním stadion. Zde se za starodávna konaly závody Lykajských. Však jsou tu také podstavce soch, ale sochy tu už nejsou." (Pausaniás VIII, 37) "Lykáón, syn Pelasgův, vynalezl ještě něco důmyslnějšího než jeho otec... Dia pojmenoval Lykajský (Lykaios) a založil Lykajské hry." (Paus. VIII, 2)
Lyka20.jpg
Jméno: Lyka20