Fotky zbytků viditelných manifestací posvátna

abecedně podle míst

 

Struktura podle souborů na CD - kde ovšem můžou být větší obrázky

Zpátky na Obrázky

 Poslední aktualizace:  12. 1. 2008

Na Průvodce

 Periodizace = Orientace v čase starých kultur

Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Ne webová alba picasaweb.google.cz/kolymbetos

Na databázi ufaridb.ff.cuni.cz

 

Místo

Exteriér

Museum

Poznámky

Kraj

Stát
(dnešní
stav)

Agia Trias

Minójský palác

věci v Hérakleiu aj.

 

Kréta

Řecko

Agios Nikolaos

město

Archeologické museum

minójské věci aj.

Kréta

Řecko

Aigína

Chrám Afáie

je, ale nemám fotky

zachovaný archaický chrám

Attika (ostrovní)

Řecko

Akrotiri

ruiny z bronzové doby

věci v muzeu na Théře i jinde

 

Kyklades

Řecko

Alexandrie

Maják a město

je, ale nemám fotky

od Hynka Bartoše

 

Egypt

Amasra

Sésamos;
Úplné zatmění

Lapidárium

 

Severní Turecko

Turecko

Amníssos

ruiny

věci jsou v Hérakleiu

přístav Knóssu a Mínoova vila

Kréta

Řecko

Amorgos

ostrov

je, ale nemám fotky

 

Kyklades

Řecko

Andritséna

město

není

 

Peloponnésos, Arkádie

Řecko

Anafé (Anafi)

ostrov

 

 

Kyklades

Řecko

Anemospilia

krétský chrám

ve svahu svaté hory Iouktás (Juktas)

 

Kréta

Řecko

Ankara

Citadela

M. anatolských kultur !

Skvělé museum neolitu a bronzu

Anatolie

Turecko

Apeiratos

městečko

zákaz fotografování

 

Kyklades, Naxos

Řecko

Argos

ruiny

místní

 

Peloponnésos, Argolis

Řecko

Archanes

Fúrni, hrobky

místní

 

Kréta

Řecko

Arykanda

ruiny

není

 

Lýkie

Turecko

Astypalea

Chóra, ostrov a mozaika

zákaz fotit

rané křesťanství a pirátské hnízdo

Dodekanés

Řecko

Athénai

Akadémie

není

zbytky platonismu

Attika

Řecko

Athénai

Akropolis

M. na Akropoli !

Parthenon ...

Attika

Řecko

Athénai

Stará Agora

M. Agory

Théseion ...

Attika

Řecko

Athénai

město

Národní Archeologické Museum !

skvělá sbírka !

Attika

 

Athénai

Eurípidovo divadlo

 

 

Attika

 

Athénai

Nová Agora

M. Kanelopúlovy nadace

 

Attika

Řecko

Athénai

 

M. Kykladských kultur

 

Attika

Řecko

Athénai

 

Byzantské museum

 

Attika

Řecko

Bassai (Vasse)

hory a chrám

není

 

Peloponnésos, Arkádie

Řecko

Berlin

 

Altes Museum !

 skvělá sbírka !

 

Německo

Berlin

 

Pergamon Museum

 

 

Německo

Berlin

 

výstava
Klassik 2002

 (divná výstava)

 

Německo

Bílé hory

Lefka Ori

není

bizarní hory

Kréta

Řecko

Braurón

Artemísion

místní

Artemis, Ífigenie

Attika

Řecko

Burgas

 

místní

Thrákové a Řekové

 

Bulharsko

Delfoi
 

Posvátný okrsek

místní

Věšírna !

Fókis

Řecko

Delfoi - Kórycká jeskyně

hory a jeskyně

 

Jeskyně Dionýsova narození pod Parnássem

Fókis

Řecko

Délos

Posvátný ostrov

místní !

nejkrásnější ostrov !

Kyklades

Řecko

Didyma

Věštírna

 není

 

Iónie

Turecko

Dion

město pod Olympem

místní

 

Makedonie

Řecko

Dódódna

Věštírna

věci jsou v Ióannině

Diův dub

Thesprótie

Řecko

Donúsa

ostrov

není

 

Kyklades

Řecko

Edessa

Sanli Urfa

místní

 město proroků

Osroéné, Urfa

Turecko

Efesos

Artemision, antiské město, sv. Jan ...

místní

Zachovalá pozdní antika a ruiny archaické doby !

Iónie

Turecko

Eleúsis

mysterijní

místní

 

Attika

Řecko

Epidauros

Asklépeion, divadlo

místní

 

Peloponnésos, Argolis

Řecko

Epidauros Paleos

hrobka

není

 

Peloponnésos, Argolis

Řecko

Eufrat

řeka

 

 

 

Turecko

Faistos

Minójské město

věci jsou v Hérakleiu

 

Kréta

Řecko

Feneos

ruiny

je, ale nemám fotky

 chthonické místo

Peloponnésos, Arkádie

Řecko

Fethiye

Telméssos a hrobky

místní

 

Lýkie

Turecko

Foinix

ruiny

není

Loutro

Kréta

Řecko

Folegandros

ostrov, Chóra a další

není

 

Kyklades

Řecko

Gortys

ruiny

 

 

Kréta

Řecko

Hérakleion
(Íraklio)

město

Archeologické museum !;
Historické museum

 skvělá sbírka !

Kréta

Řecko

Chairóneia

ruiny

je, ale nemám fotky

Plútarchovo rodiště, bojiště

Boiótie

Řecko

Chania

město a minójské ruiny

místní

 

Kréta

Řecko

Charrán

ruiny

není

 

Osroéné, Urfa

Turecko

Ída

hory a posvátné jeskyně

není, věci v Hérakleiu, Athénách a jinde

Diova jeskyně

Kréta

Řecko

Ióannina

město

místní

 

Thesprótie

Řecko

Iós

ostrov a ruiny

místní, ale zákaz fotografování

Homérův hrob

Kyklades

Řecko

Istanbul

město

Archeologické museum

 

 

Turecko

Kamares

posvátná jeskyně

není, keramika v Hérakleiu a jinde

Velké Bohyně

Kréta

Řecko

Kayseri

město

místní

 

Kappadokie

Turecko

Kerkyra

ruiny

místní

Afrodísion a loď Fajáků

Korfu

Řecko

Keros

posvátný ostrov

věci na Naxu, v Athénách a jinde

Apollón a Artemis

Kyklades

Řecko

Klaros

věštírna !

není

 

Iónie

Turecko

Knóssos

vinójské město

věci v muzeu v Hérakleiu a jinde

 

Kréta

Řecko

Kolofón

ruiny v krajině

není

 

Iónie

Turecko

Kommos

minójské město a přístav

není

přístav Faistu

Kréta

Řecko

Korinthos

Akrokorint

ruiny a chrámy

místní

 

Peloponnésos, Korinthie, Isthmie

Řecko

Kós

město, ruiny a Asklépeion

místní

 

Dodekanés

Řecko

Koufonisi Pano, Kato

Malé Kyklady

věci na Naxu, v Athénách a jinde

 

Kyklades

Řecko

Kylléné

posvátné hory, jeskyně 

není

Hermovo rodiště

Peloponnésos, Arkádie

Řecko

Lasithi

náhorní planina

v okolí jsou posvátné jeskyně
Psychro a Minóův Stůl

Diovo rodiště

Kréta

Řecko

Létóon

posvátný okrsek

není

Apollón a Artemis

Lýkie

Turecko

Lindos

ruiny

není (věci ve Rhodu)

 

Dodekanés, Rhodos

Řecko

Livádia (Lebadeia)

město u věštírny

je, ale nemám fotky

Trofónios

Boiótie

Řecko

London

 

British Museum

 

 

Británie

Loutro (Lútro)

malebné místo

není

blízko je Foinix

Kréta

Řecko

Lykaion

Posvátná hora a ruiny

 

Zeus Lykaios a lidské oběti

Peloponnésos, Arkádie

Řecko

Lykosúra

Chrám Despoiny a ruiny městečka

je, ale nemám fotky

 

Peloponnésos, Arkádie

Řecko

Malé Kyklady

Koufonisia, Keros,
Héraskleia, Schinousa 

věci na Naxu, v Athénách a jinde

Centrum dávných Kyklaďáků

Kyklades

Řecko

Malia

minójské město

maličké místní, věci c Hérakleiu aj.

 

Kréta

Řecko

Matala

římské hrobky

není

přístav Faistu

Kréta

Řecko

Milétos

ruiny pozdní doby

místní je, ale nemám fotky - většina věcí jinde

 

Iónie

Turecko

Mykénai

Achájské město a hrobky

věci v Naupliu, Athénách a po světě

 

Peloponnésos, Argolis

Řecko

Mykonos

mondénní ostrov a jeho Chóra

místní archeologické
a místní nautické

 

Kyklades

Řecko

Nauplion

městečko

místní

museum s achájskými věcmi

Peloponnésos, Argolis

Řecko

Naxos

Chóra

zákaz fotit

poklady nefotitelné

Kyklades

Řecko

Naxos

Chóra, Grota

místní

 

Kyklades

Řecko

Naxos

Apeiratos

zákaz fotit

horské vnitrozemí

Kyklades

Řecko

Naxos

Apollónia, obří socha v lomu

 není

sever Naxu

Kyklades

Řecko

Naxos

Artemísion

 není

mezi horama

Kyklades

Řecko

Naxos

Kúros u Melanes a Potamie

není

nejkrásnější obydlený ostrov

Kyklades

Řecko

Naxos

Jeskyně Zás

 

Jeskyně  božího narození

Kyklades

Řecko

Naxos

svatá hora Zás

 

Diova hora

Kyklades

Řecko

Naxos

Démétrion

Gyroulas u Sangri; místní m.

mysterijní chrám

Kyklades

Řecko

Nekromanteion

Věštírna mrtvých

věci jsou v Ióannině

Hádův palác

Epeiros

Řecko

Nemea

ruiny a chrám

místní

 

Peloponnésos, Argolis

Řecko

Nesebar

měatečko a chrámy

místní

 

 

Bulharsko

Oxford

 

Ashmolean Museum

 

 

Británie

Olympia

Posvátný okrsek

místní  !

 

Peloponnésos, Élis

Řecko

Paros

Paroikia

místní !

 

Kyklades

Řecko

Paříž

město a chrámy

Musea: Gumet, Cluny, Rodin

orient, středověk

Paris

Francie

Paříž

 

Louvre !

antika aj.

Paris

Francie

Patara

ruiny

 

 

Lýkie

Turecko

Píreus

 

místní

 

Attika

Řecko

Preveli

klášter a palmová soutěska

klášterní, ale zákaz focení

 

Kréta

Řecko

Priéné

ruiny

není

 

Iónie

Turecko

Psychro

Posvátná jeskyně na Lassithi

věci v Hérakleiu, Athénách aj.

Jeskyně Diova narození

Kréta

Řecko

Rethymnon

město

místní

 

Kréta

Řecko

Rhodos

město

místní + v Paláci Velkého Magistra
+ městské, kde se nesmí fotit

 

Dodekanés

Řecko

Sakli Kent

soutěska

 

blízko lýkijské město

Lýkie

Turecko

Samara (Samaria)

soutěska

 

Ag. Paulos, Roumelé

Kréta

Řecko

Samos

Bathys (Vathy)

místní

 hodně importů

Dodekanés

Řecko

Samos

Pýthagoreion, Héraion

 

 

Dodekanés

Řecko

Samothráké

Mysterijní Kabeirion ("Paleopolis")

je, ale nemám fotky

 vysoce obskurní

SV Sporady

Řecko

Samothráké

Chóra

není

 

SV Sporady

Řecko

Sirince

folklórní ves

 

 

Iónie

Turecko

Siva

Oáza, Věštírna Ammónova

není

 od Hynka B.

 

Egypt

Stymfalos

"jezero"

 

 

Peloponnésos

Řecko

Súnion

mys a Poseidónův chrám

není

 

Attika

Řecko

Sozopol

městečko a ruiny

místní

Apollónia Pontiké

 

Bulharsko

Syros

Hermúpolis, Ano Syro

zákaz fotit

 

Kyklades

Řecko

Ténos (Tinos)

Chóra

 

Posseidón a pravoslaví

Kyklades

Řecko

Thébai

ruiny, Kabeirion

Museum v Thébách

Dionýsiaka !

Boiótie

Řecko

Théra (= Fira, Santorini, Ag. Irini)

Spočný ostrov, bronzácké město Akrotiri,
antická Théra 

Prehistorické museum

Museum staré Théry

 Atlantis ?

Kyklades

Řecko

Tibet

 

 

 od Dana B. aj.

 

 

Tíryns

Achájská pevnost

věci v Athénách a v Naupliu

 "Héraklův hrad"

Peloponnésos, Argolis

Řecko

Varna

 

místní, skvělé

Thrákové a Řekové

 

Bulharsko

Xanthos

ruiny a hrobky

není

 

Lýkie

Turecko

 

 Fotky a jejich zpracování:  Zdeněk Kratochvíl, 1991-2004;  www.fysis.cz