OBRÁZKY z Řecka i od jinud

Stiskem klávesy F11 si zvětšíte plochu k zobrazování a opakovaným stiskem se vrátíte.
Monoskop pro nastavení obrazovky nebo karty


Nová verze obrázků (2008) - 10 tisíc fotek!

A k tomu: Alba podob bohů a lidí

A taky: Tematické složky obrázků (zatím chybí část exteriérů)

Rozcestníky obrázků:
 Podle míst abecedně  Podle témat

Už nebere ohled na pomalé telefonní připojení a monitory pod míru 1024 x 768, anžto doba pokročila, výjevy jsou 768 x 608.
Ještě bude potřeba sladit barvičky části fotek a vše propojit s databází, včetně presokratické.
Nové přírůstky jsou jen v obou velikostních podobách této nové verze.


Nová verze (2008) pro majitele větších monitorů, aspoň 1280x1024

Rozcestníky velkých obrázků 1232 x 832: Podle míst abecedně  Podle témat


Stará kolekce 6 tisíc malých fotek (2000-2007)
Rozcestník obrázků (starý)

Obrázky staré verze jsou velké nanejvýš 450 x 350 pixelů a jsou silně komprimované v JPG, na 6 až 25 kB. Je to míněné pro monitor s rozlišením 800 x 600 a telefonní připojení. Aby obrázky vypadaly trochu k světu, je potřeba mít barevné rozlišení aspoň 24 bitů ("16 milionů barev").
Některé obrázky (ty nověji instalované, od 2005) jsou aktivní a podrážděním od myši nabízejí další možnosti (detail nebo větší formát).


Databáze fotek památek náboženství a umění je už a na nové adrese (místo staré ufaridb.ff.cuni.cz) www.eidola.eu.
Zatím nabízí něco přes 2000 fotek z Řecka a okolí (ve velikosti až 1200 x 1800 pixelů) a možnosti hledání podle: míst, skupin, typů objektů, klíčových slov, autorů a čísel obrázků. Je to výstup projektu "Náboženství v obrazech...." (GAČR 401/02/0370) na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.
Průběžně bude: polidštěna grafika, včetně poučného úvodu; doplňováno množství fotek, včetně oblasti indických náboženství; odstraňovány chyby (hlavně jazykové v mé "angličtině") a rozhojňovány detailnější popisky; doplněny další možnosti hledání v databázi, včetně návazností na antické texty a sekundární literaturu.
Část zdejších obrázků lze chápat jako ukázku nebo jako vedlejší produkt tohoto projektu, nikoliv ale jako jeho oficiální prezentaci!

Galerie picasaweb.google.cz/kolymbetos - 1800 fotek, 76 alb (2007).

Odkazy na jiné serveryPoslední aktualizace: 28. 9. 09
Info k obrázkům, Technické info k obrázkům
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz