Sedící Apollón s lyrou sype obětní ječmen, před ním sedí havran. -470. Archeol. museum v Delfách.
dlfm415x.jpg
Jméno: dlfm415x Autor: zk