Podoby bohů a lidí (a jim příbuzné havěti) - Theoi kai anthropoi
10Olympane/folder.png Bohové olympští !!
Tradiční výčet 12 olympských bohů:
Zeus, Poseidón, Héra, Hestia, Démétér, Athéna, Artemis, Apollón, Héfaistos, Arés, Afrodíté a Hermés.
(Tady se ovšem vyjevují v trapně abecedním pořadí.)
20BoziOst/folder.png Ostatní bohové, mimo tradiční výčet Olympanů !!
Je tady (abecedně, takže ta nejlepší na konec):
Asklépios. Baubó. Dionýsos. Erós. "Fysis." Gáia. Hádés a Plútón. Hekaté. Hermafrodítos. Hóry. Hyakinthos. Kabeiroi. Kronos. Kybelé. Létó. Níké. Pán. Persefoné (Koré). Pothos, synkretičtí bohové pozdější antiky.
Synkretičtí bohové konce antiky.
"Velká bohyně" v průběhu řady tisíciletí.
Ostatní.
(Mezi těmito bohy, nižší havětí a héróama je plynulá škála.)
30havet/folder.png Nižší bohové, podivné bytosti, mytická havěť !
Strašlivá Gorgó. Erínye, Harpyje a Sirény. Sfingy. Mínótauros. Silénos, Satyrové. Mainády.
Músy, Charitky, nymfy. ... a další havěť.
40herooi/folder.png Mýtičtí lidé, zvláště héróové !
Adónis. Ariadné. Attis. Ganymédés. Héraklés. Narkissos (Narcis). Odysseus. Orestét. Orfeus. Théseus. Triptolemos. ...
Antinoos je ovšem mezi historickými lidmi, blízko politikům; zatímco Hyakinthos je tady mezi bohy.
70Christianoi/folder.png Křesťanské postavy
Zatím jen něco málo od Adama po svatého Jiří.
Řazeno podle mýtické a historické chronologie, ne podle doby vzniku soch a obrazů.
90Lidi/folder.png Portréty lidí !!
Máme tady:
Básníci a vědci.
Filosofové.
Politici, jejich milenci a ostrovní povstalkyně.
Volné pro nekomerční použití