Apollónův chrám v Korintu, raně dórský stavební řád, kolem -550. Jedna z mála staveb v Korintu, které přečkaly římskou zkázu, a taky jeden z mála relativně slušně zachovaných archaických chrámů. Pro Apollónovy chrámy je typická strohost dórského stavebního řádu.
kori455.jpg
Jméno: kori455 Autor: zk