Apollón z omfalu, mramorová kopie z +2. st. podle bronzu z r. cca -450. Nár. archeol. museum v Athénách, N. 45. Stál hned u Dionýsova divadla v Athénách.
102632.jpg
Jméno: 102632 Autor: zk