Oběť v Apollónově svatyni v Delfách. Červenofigurová malba na klasické kratéru. Kleofóntův malíř, -420 až -390. Archeol. muzeum v Agrigentu. Inv. AG 4688.
120968.jpg
Jméno: 120968 Autor: zk