Bohové olympští !!
Afrod/folder.png Afrodíté
Prastará bohyně: Zrozena u Kypru (nebo Rhodu) z "mořské pěny", tedy z Úranova (Nebeského) spermatu, spadlého do moře poté, co ho Kronos srpem zbavil přirození.
Jiná verze: Zrozena z moře trefeného Diovým bleskem, blízko Kythéry. Nebo ji Zeus počal s bohyní Dióné.
Je přátelská, ale háklivá; miluje živou krásu a příjemnost, především erotiku a sex.
Zvenku viděno: Je proměnou některých aspektů Velké bohyně, která se v řeckém prostředí diferencuje.
Související bohové: Erós, Pothos, Héfaistos (chudák manžel), Arés (souložník), Hermés (milenec), Adónis (miláček).
Apollon/folder.png Apollón
Jediný zná celý Osud (Diův úradek nebo Osudovou moc vyšší než Zeus sám?). Je vládcem věštírny, např. v Delfách, Kláru, Didymách. Miluje ritální čistotu, harmonii a přesnost. Léčí i sesílá mor. Je patronem obce, státu (polis). Je jasný a zářivý (Foibos), ale taky zásvětní a někdy i podsvětní ("Cerný Apollón", Pán duší).
Provázejí ho Músy. Plete se do filosofie, zvl. platónské.
Syn Dia a lýkijské bohyně Létó. Narozen na Délu, na Astérii (Keros?), v Létóon (Lýkie).
Zvenku viděno: Neřecký bůh maloasijských etnik (Frýgové, Lýkové) nebo obecnější bůh, v Itálii zachoval i svou tmavou stránku.
Související bohové: Artemis (sestra, "krásné děti Létó"), Dionýsos a Hermés ("mladí bohové"), Hyakinthos (miláček), Pythón (porazil ho a převzal věštírnu).
Ares/folder.png Arés
Miluje bitevní vřavu a spory. Bez jeho přítomnosti nemají vojáci rozkoš z utrpení ostatních, ani z vlastního rizika.
Syn Dia a Héry.
V Řecku ctěn nápadně málo, štítí se ho i většina bohů, včetně otce.
Související bohové: Afrodíté (souložnice), Hádés, Thanatos (Smrt), Harmoniá (dcera s Afrodítou).
Artemis/folder.png Artemis: Paní zvířat, Živitelka mláďat, příjemkyně obětí
Panenská příroda, čistá přirozenost, lov, vztah života a smrti, ne však erotika a sex. Vyžaduje oběti, v historické době už jenom býků a ne lidíí. Panenská ochráínkyně matek a přístavů.
Krmí vše živé, zvl. mláďata (Kúrotrofos), ale taky život bere.
Dcera Dia a Létó, zrozena na Délu, na Astérii, v Létoón (Lýkie), Solméssos (Iónie)...
Zvenku viděno: Je proměnou některých aspektů Velké bohyně, která se v řeckém prostředí diferencuje.
Související: Apollón (brtatr, dvojče, "Krásné děti Létó"), Velká bohyně; Ífigeneia (oběť a kněžka); Luna (Seléné).
Zvláštním typem je "Krásná Artemis Efeská", které např. Hérakleitos obětoval svůj spis.
Athena/folder.png Athéna
Kamarádka mužů; má ráda spořádanost, ať už ve válce, v obci nebo v řemesle a myšlení.
Nezrozená Panna, vyskočila z Diovy hlavy.
Jiné verze: Dcera Dia a bohyně Métis. (I jiná podání.)
Ochránkyně (Pallas) obce a státu, zvl. Athén.
Zvenku viděno: Transformace bronzácké palácové a městské bohyně.
Související: Théseus (athénský héróos).
Demeter/folder.png Démétér: Paní plodivé síly, zvl. země; zasvěcovatelka do pěstování obilí
Rodiče: Kronos a Rhea (Rheia).
Patronka eleúsinských mystérií: Zemědělské metafory cyklů a dívčí iniciace. Někoteré podoby D0métry jsou taky v poslední složce Velkých Bohyň.
Zvenku viděno: Je proměnou některých aspektů Velké bohyně, která se v řeckém prostředí diferencuje. Dědička výdobytků "neolitické revoluce" (polního hospodářství a jeho náboženských metafor).
Související: Plútón (syn, "Boháč" z brázdy), Iakchos (syn, s Diem), Persefoné (dcera, "Koré"), Triptolemos (eleúsinský héróos).
Hefaistos/folder.png Héfaistos
Božský kovář, mechanik a vynálezce. Pracuje s ohněm, vymýšlí a vyrábí. Ostatní bohové se ho štítí.
Syn Dia a Héry. Ctěn v Athénách.
Související: Afrodíté (nevěrná žena), Théseus (athénský héróos).
Hera/folder.png Héra
Druhá žena Diova; krásná, leč žárlivá i tehdy, když výjimečně nemá proč. Patronka héróů.
Rodiče: Kronos a Rhea.
Hermes/folder.png Hermés a Máia !
Bůh proměn horizontu, přechodů a proměn nízkého ve vysoké i naopak.
Patron pastýřů a zlodějů (zloděj stád), řečníků, podvodníků, myslitelů a hermetiků.
Strážce vchodu a průvodce duší, včetně do podsvětí.
Veselý čaroděj i zádumčivý průvodce, pubertální posel bohů i Starý mudrc.
Rodiče: Zeus a Máia (Kyllénská bohyně), zrozen v Kyllénské jeskyni v Arkádii na Peloponésu.
Související: Apollón (starší brácha, "mladí bohové"), Afrodíté (milenka), Hermafrodítos (potomek), Pán (syn), Hádés (přivádí mu duše), Sísyfos (Hermés ho zničil).
Tématicky rozčleněná alba: Od Hermových podob po jeho zjevování v současnosti.
Poseid/folder.png Poseidón
Vládce moří, ale i nížinných luk, býků a koní.
Rodiče: Kronos a Rhea. Neuznává nároky bráchy Dia na nadvládu.
Nevyhrál však ani spory s Athénou o Athény, s Apollónem o Delfy, s Dionýsem o Naxos.
Dále souvisí: Všechny mořské a říční bytosti, Minotauros; negativně: Théseus, Odysseus.
Zeus/folder.png Zeus
Olympský vládce bohů i počasí, hospodář světa i záletný manžel. Patron státu.
Buď je Osud jeho úradkem - nebo je i on podřízen Osudové moci.
Rodiče: Kronos a Rhea. Přemohl Krona, asi v Olympii, převzal vládu.
Narozen tajně v jeskyni Psychro na Lasithi (Kréta) i leckde jinde v jeskyních (Kréta, Naxos...).
Souvisejí: Métis, Héra (manželka), Ganymédés (miláček) a většina bohů i lidí.
U filosofů často přeznačován na skoro monoteistického boha.
zz99/folder.png Olympané sborově
Další teprve přijdou.
Volné pro nekomerční použití