Červenofigurová malba na kratéru: Satyrové šlapou víno, zleva dohlíží Dionýsos; -450 / -440. Nár. archeol. museum v Athénách, N. 15112.
102998.jpg
Jméno: 102998 Autor: zk