Nižší bohové, podivné bytosti, mytická havěť !
10Gorgo/folder.png Strašlivá Gorgó
Byly tři, např. Medúsa, milenka Poseidónova.
Jejich otcem je Forkys, Mořský stařec, syn Gáie a vládce příšer.
Matkou je Kétó, dcera Země a Mořských hlubin (Pontos).
Související: Perseus, Pégassos.
20Eri/folder.png Erínye, Harpyje a Sirény
Erínye (sg. Erýnýs) pronásledují zločince, zvláště vraha. Zrodila je Gáia z krve Úranova zranění.
Eufemisticky zvány "Eumenidy". Viz Orestea.
Harpyje bývaly krásné bohyně povětrnosti, hlavně bouří, ale splynuly s Erínyemi. Zlým lidem prý kálejí do jídla.
Sirény vábným zpěvem vedou námořníky do záhuby.
30Sfinga/folder.png Sfingy
Sfinx.
Blízkovýchodní a egyptské sfingy dostávají v Řecku elegegntní výraz, jsou už se spíše tajemně nedostupné než naprosto hrozné.
Thébské Sfinze její otázku vnukly Músy.
40Minotaur/folder.png Mínótauros
Krétská královna Pásifaé jej porodila s býkem. Prý žil v Knóssu, kde přijímal oběti athénských mladíků a dívek.
Zlikvidoval ho Théseus, s pomocí Ariadny.
Zvenku viděno: Řecká pomluva, reflektující krétské rituály a závislost řeckých obcí na Krétě v bronzové době.
45Kentaur/folder.png Kentaur
45Silen/folder.png Silénos
Veselý opilý střec, rád jezdí na rozjíveném oslovi.
Syn Herma nebo Pána, průvodce a vychovatel Dionýsa.
Moudře věští, leč oplzleji pije.
50satyr/folder.png Satyrové
Bujní a rozjívení, milují nebo obtěžují nymfy, provázejí Dionýsa. Vždy připravni k nestřídmým rozpustilostem.
Zvlášť je Marsyás.
51Marsyas/folder.png Marsyás
Satyr, který vyzval Apollóna k závodu ve hře (flétna versus lyra). Apollón vyhrál, stáhnul z něho zaživa kůži a vyvěsil ji v kterési jeskyni, kde pramení říčka Marsyás.
53Mainad/folder.png Mainády
Průvodkyně Dionýsovy.
Jsou to ženy, tedy lidé, ale do kategorie polobožských bytosti patří proto, že ctitel(ka) Dionýsova se sním identifikuje. Muž, Bakchos, k nepoznání; žena se mu oddává vybočením z každodennosti. Byly i výhradně ženské rituály.
60nymfy/folder.png Músy, charitky, nymfy
Músy jsou dceramy Dia a bohyně Mnémosyné (Paměť). Provázejí Apollóna, básníkům udělují "enthusiasmos", "vdechnutí", díky němuž do sebe vstřebávají božskoju skutečnost a při výdechu ji zpávají.
Oblibují prameny, zvl. Kastalský v Delfách, ale i návrší, např. v Athénách jižně od akropole.
Charitky jsou půvabné bytosti blízké Músám, někdy spíš Hórám.
Nymfy jsou mořské, pramenů, říční, lužní, horské a stromové. Mořské se druží k Poseidónovu potomstvu; ostatní provázejí Herma, Pána, Siléna, satyry...
99ostat/folder.png Ostatní havěť: Další nižší božstva a podivné bytosti
Volné pro nekomerční použití