Zápas Hérakla s Apollónem o trojnožku, zobrazený na vršku nohy bronzové trojnožky z -8. st; Archeol. museum v Olympii, No. B 1730. Detail.
Olym01a.jpg
Jméno: Olym01a Autor: zk