Malé dítě, nejspíš Ofeltés. Drobná terakota ze svatyně héroa Ofeltea v Nemeji, kolem r. -500. Pausaniás, CEsta po Řecku (+2 st.) XI, 15: "Kolem chrámu je cypřišový háj a tam prý jednou chůva odložila Ofelta do trávy a toho pak usmrtil had... Tam je také Ofeltův hrob, kolem něho zídka z kamenů a uvnitř okrsku oltáře. Je tu také nasypaná mohyla, památník Lykúrga, otce Ofeltova." Museum v Nemei.
nemm418.jpg
Jméno: nemm418 Autor: zk