Amfora s černofigurovou malbou: Théseus zápasí s Minotaurem; -510 / -500. Nález z Aigíny. Nár. archeol. museum v Athénách, N. 539. Detail malby.
102996x.jpg
Jméno: 102996x Autor: zk