Tak tohle prý je (zleva): Persefoné, Triptolemos na dračím voze, Démétér a prosebníci. To vše na mramorovém reliéfu. Triptolemos byl mezi několika prvními lidmi (spolu s králem Keleem a s Eumolpem), kteří byli v Eleúsině zasvěceni přímo od bohyně Démétér, když tam přišla hledat unesenou dceru. Triptolemos dostal od bohyně dřevěný pluh a vůz tažený hady! Archeol. museum v Eleúsině.
elem465.jpg
Jméno: elem465 Autor: zk