Mýtičtí lidé, zvláště héróové !
Adonis/folder.png Adónis
Kyperský princ zrozený z incestu.
Zamilovala se do něho Afrodíté a taky Persefoné, Arés ho zabil.
Recyklační mladík: Třetinu roku je s Persefonou v podsvětí, třetinu s Afrodítou a třetinu jak sám chce.
Jarní slavnosti "Adónia" (jakési kyperské Velikonoce); východněji: Adónis jako Tammuz.
Typově blízký je Attis, miláček bohyně Kybelé.
Ariadn/folder.png Ariadné
Princezna z Knóssu, která se zamilovala do athénského prince Thésea a pomohla mu v "Labirintu". Ten ji ovšem na Naxu opustil, protože zapomněl.
Tam buď skočila ze zoufalství z útesu, nebo si pro ni přijel svou bláznivou lodí (lodí pirátů, kterou proměnil v loď opileckou) Dionýsos a vzal si ji za manželku.
Attis/folder.png Attis
Kněz a miláček bohyně Kybelé, který z vlatní lidské svatby prchal do hor před krásou bohyně.
Recyklační mladík: Přřiel o život pod borovicí, ožívá v podobě fialek.
Březnové slavnosti. Původně maloasijský kult.
Typově podobný je Adónis.
Europe/folder.png Európé
"Evropa" byla pelasgická (lýkijská?, lúvijská?, pelistimská - "filištínská"?, fénická?) princezna z fénického Týru. Jejím bratrem byl např. Kadmos, zakladatel Théb.
Zeus si ji unesl v podobě býka.
Ganym/folder.png Ganymédés
Trójský princ, Diův miláček. Zeus ho unesl v podobě orla a na Olympu ustanovil svým číšníkem.
Herakles/folder.png Héraklés
Vzorový héróos, oblíbený zvláště o Dórů.
Diův levoboček s lidskou ženou, který si kvůli Héřině žárlivosti musel vysloužit svoji rovnoprávnost.
Po jeho přijetí na Olymp se objevil problém, kam s jeho duší (no Hádu snad ne, ale na Olymp se nehodí, protože bohové přece duši nemají, nepotřebují ji).
Ifigenie/folder.png Ífigeneia (Ifigenie)
Dcera Agamemnóna a Klytaiméstry, obětována Artemidě (viz Eurípidés: Ifigenie). Podle jiné verze se stala Artemidinou kněžkou.
Narkis/folder.png Narkissos (Narcis)
Syn nymfy a říčního boha, který se zamiloval do vlastního obrazu na vodní hladině.
Odmítnul lásku nymfy Échó, asi pomocí bohyně Nemesis byl znicotněn.
Zvenku viděno: Znak sebestřednosti a upřednostňování virtuality, předzvěst konce naší "kultury".
(Proto ho zařazujeme sem, ač to přesně vzato není člověk.)
Odysseus/folder.png Odysseus
Hrdina války o Tróju. Sice předstíral šílenství, aby do armády nemusel, ale musel.
V homérských eposech má různé role.
Ílias: "Odysseus lstivý".
Odysseia: "Muž těžce zkoušený", kladný hrdina i se svou lstivostí, která se nakonec pozitivně uplatní.
Ofeltes/folder.png Ofeltés
Nemejský princ, který zemřel coby mrně na uštknutí hadem.
Na jeho počest Nemejské hry vedle Diovy svatyně (Nemea) na Peloponésu.
Orest/folder.png Orestés
Mykénský princ, syn Agamemnona a Klytamnéstry, kterou na radu Apollóna spravedlivě zabil, protože ta se svým souložníkem Aigisthem zabila Agamemnona. Pronásledován Erínyemi, očištěn v Delfách.
Související: Élektra.
Viz Aischylos, Oresteia.
Orfeus/folder.png Orfeus
Provizorní.
Theseus/folder.png Théseus
Athénský princ a král. Podle některcý syn Poseidóna. Osvobodil athény z krétské závislosti, zabil Mínótaura.
Na Naxu zapomněl na svou milenku Ariadnu a nechal ji tam Dionýsovi.
Mythologický kontext: Théseus byl zapleten do spru mezi Poseidónem a Dionýsem o Naxos, aniž o tom moc věděl.
Triptol/folder.png Triptolemos
Eleúsinský princ, civilizační hrdina.
Syn krále Kelea, Démétér ho zasvětila a předala mu obilí.
Na dračím voze šíří výdobytky post-neolitického zemědělství a náboženství.
z99ostat/folder.png Ostatní mýtické postavy
Iásón, Perseus a Androméda, Ífigeneia (Ifigenie), Aiás a Kassandra, Neoptolemos a Priamos, Linos, Taras, Belerofón a Pégassos, Diomédés, Paris.
Volné pro nekomerční použití