Tady je řečniště (béma), kde prý promlouval apoštol Pavel z Tarsu, když někdy v 50. letech (+1. st.) pobýval v Efesu. (Ostatně, taky napsal do Efesu 2 listy, které jsou součástí Nového zákona.) Nad antickou zdí jsou trosky křesťanského kostela.
kori451.jpg
Jméno: kori451 Autor: zk