Zpátky na fysis.cz

Z autoreferátu a z posudku oponenta

Zpátky na Hermovy stránky

 Zpátky na Texty

 

 

 Zpátky na obsah           Souvisle číst
 


 

    Autoreferát:

Děkuji všem současným učitelům a studentům i dávným spisovatelům, jejichž poznámky se podařilo do těchto vyprávění vpašovat, překroutit i vymyslet, bohužel s nesrovnatelně menší nedbalou elegancí, než s jakou by to učinil Hermés sám.

Zdeněk   

 

    Z odborného posudku této knihy citujeme:

 „Nejen, že obsah těchto vyprávění ohrožuje stabilitu, rozum, mravnost etc., ale jejich autor si ještě ke všemu opravdu myslí to, co tady napsal! Sám přiznává, že to považuje za důležitější než filozofii a vědu a plete si svoje výmysly s náboženstvím. Co horšího: Jeho fabulace obsahují četná zrnka Pravdy, kterými se pokouší dodat své pouhé zkušenosti zdánlivou věrohodnost. Je zde vychrleno právě to, o čem je ve filozofii i vědě třeba mlčet.

Všechny místopisné údaje jsou bohužel skutečné, neboť autor si do reálných míst promítá své představy, což ještě ke všemu jinde fotograficky dokumentuje. (Neví ovšem, že hospody byly objeveny až na sklonku antiky.) Je ostatně patrné, že není schopen ani elementárního rozlišování příčin a následků, že nerespektuje consecutio temporum a nezastaví se ani před logickými spory uvnitř svých vlastních tezí.

Závěrem s lítostí konstatuji, že k vyhotovení tohoto pamfletu autor zneužil možností techniky založené tím nejpřísněji logickým myšlením, totiž PC Hermés, který si k podobným podlým účelům sám sestavil, aniž by respektoval default nastavení frekvencí. (Domníval se totiž, že rychleji běžící procesor může dohonit motherboard, který jen zdánlivě stojí.)"

Zénón    


 

Zpátky na obsah           Souvisle číst