Zpátky k Hérakleitovi
Zpátky na
Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku
fysis.cz

Délský Potápěč k Hérakleitově Řeči

Poslední aktualizace: 28. 10. 2008
 

Knížka vyšla koncem roku 2006 v nakladatelství Herrmann a synové v Praze, je trochu macatější, má 527 stránek.
Na webu je text umístěn s jejich laskavým svolením, což je obdivuhodný příklad i pro ostatní nakladatele. Distribuce: knihkupectví
Kosmas.
 

Tady budou přibývat opravy a dodatky:
 

 

Chybník čeckých přízvuků .PDF od Filipa Horáčka (moc děkuju)
- tyto a některé další chyby (taky v překladu, zvl. C 3.1. a C 3.2.) snad už jsou zapraveny v nové verzi
tady.

Při těchto opravách se navíc ukázal problém s tradovaným textem zlomků B 1 a B 2 (túd eontos u Aristotela versus tú deontos u Sexta).
Pro výklad bude mít jenom ten následek, že bude hladší a kratší, protože se na začátku nebudou muset odvysvětlovat možné následky této dávné (pozdně antické) editorské chyby ("jsoucí logos"). Nechápu, že si toho nikdo z mně známých interpretů ani editorů Hérakleita nevšimnul. (Zdá se, že si toho všimli jenom francouzští editoři Aristotela, pod vlivem anonymního komentáře k Aristotelově Rétorice.)
V nové verzi stránek Hérakleita jsou opravy už zaneseny v řeckém textu a zohledněny v českém překladu. V komentářích to ještě musít provést.
Místo z anonymního komentáře k Aristotelově Rétorice nově uvádíme jako referát A 4 /1a. 

Při práci s Papyrem Derveni jsme zatím došli ke snad lepšímu čtení zlomku B 3a, nově nalezený citát jsme navrhli jako Hérakleitův zlomek s provizorním označením B 14a, parafrázi řady zlomků o ohni a proměně jsme navrhli jako referát A 5 /5a.

Taky jsem v překladu zrušil termín "běžní lidé" a nahradil jej doslovnějším "mnozí". Je z toho sice míň vidět, že je to termín, ale líp to odpovídá originálním hoi polloi, "mnozí, většinoví, většina". Nejde o kritiku obyčejnosti, ale konzumu, davu a kultu většiny. Týká se to zlomků B 2, B 17, B 29, B 104.

Další méně významné novinky se týkají zlomků B 2, B 30, B 91, A 10 /2a, A 16 /1.

 

 

 

Na obsah knihy s přímým přístupem na původní text
 


Zpátky k Hérakleitovi
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz