Na obecnou rubriku
Texty

Předsokratici
Poslední aktualizace: 24. 1. 2014

Zpátky domů na
fysis.cz

   Stránky věnované myslitelům před Platónem, zvláště těm, kteří jsou tradičně považování za "předsokratiky", tedy řeckým autorům archaické až raně klasické doby, zhruba do roku -400. Mnozí z nich byli později zahrnuti mezi "filosofy". Texty většiny z nich se dochovaly jenom zlomkovitě, hlavně v citátech pozdějších spisovatelů, od -5. století do renesance. Pokud je to možné, užíváme značení edice Diels-Kranz, neboť je to nejrozšířenější konvence, bohužel zmatečná.
   Dá se tady proťukat na základní údaje o nich, řecké texty (včetně zlomků zachovaných jen v latinském překladu), české pracovní překlady, výkladové poznámky a místy i na podbrobnější komentáře a studie. Je to v dlouhodobém vývoji, pro fakultní web připravuju databázovou verzi.

     Zobrazit:

Obecné věci
k předsokratikům

Skupiny myslitelů
podle žánru, místa,
myšlenkové orientace

Tradiční
"Předsokratiky"

v pořadí číslování edice
Diels-Kranz

Ostatní myslitele
před Platónem

abecedně

Všechny
abecedně

 

Právě se ukazují:
 

        Skupiny myslitelů - podle žánru, místa, myšlenkové orientace
        
jeden autor může být zařazen i ve více skupinách

 

  Nejstarší památky:

Epici a mythografové

Lyrici

Sedm mudrců

 

  Iónská větev:

Miléťané

Hérakleitos a Iónie

 

 

  Italská větev:

Pýthagorejci

Orfické památky

Ovlivněni pýthagorejstvím

Eleaté a jim podobní

  Myšlení po eleatech:

Fysiologové klasičtí

Atomisté a abdérští

Sofisté

 

  Podle oborů:

Lékaři

Astronomové

Matematici

Tragici

  

Ostatní umělci, historici a další

 

 

 

Na obecnou rubriku
Texty

Vedlejší produkt projektů GAČR 401/07/0516 Raná řecká filosofie a přírodověda
a GAČR P401/10/0520 Raná řecká filosofie a přírodověda II
viz také databázi www.presokratici.cz

Zpátky domů na
fysis.cz

 

Vše je volně k dispozici pro nekomerční použití.